Miresevini në shkollën Dhosi Liperi

Shkolla e mesme e përgjithshme “Dhosi Liperi” ka filluar aktivitetin e saj në vitin shkollor 1966-1967 si shkollë e bashkuar me 3 vjecaren me një drejtori të përbashkët. Në kushtet e zhvillimit të arsimit të mesëm u bë e domosdoshme hapja e një klase të mesme profesionale...

Miresevini

Artikull Kryesor

Sot në vitin shkollor 2018-2019 numri i nxënesve që parashikohet të nisin vitin e ri shkollor është rreth 250. Numri i klasave do të jetë: treklasa të dhjeta , 2 klasa të njëmbëdhjeta dhe 2 klasa të dymbedhjeta.

Shkolla ka një drejtor dhe një nëndrejtor dhe 15 mësues të profileve përkatës, gjithashtu shkolla ka dhe një sekretare. Ambjentet e shkollës janë bashkëkohore me banka dhe karrike të reja,me tre laboratore funksionale me të gjitha mjetet e duhura mësimore (laborator informatike,kimi-biologjie dhe fizike). Mësimi zhvillohet nga ora 8:00 deri në 13:15 për sistemin me shkëputje nga puna ndërsa për sistemin pa shkëputje nga puna mesimit zhvillohet tre herë në javë nga ora 15:00 deri në 19:00.

Niveli përgatitor i nxënësve është mesatar,ku nota mesatare si shkollë është mbi 7 (shtatë). Kalushmeria në Maturën Shtetërore ishte 98% , gjë e cila ishte për tu vleresuar si arritje për shkollën. Një vecanti për këtë vit shkollor që mbaroj ishte pjesmarrja e nxënësve në të gjitha olimpiadat që u zhvilluan në rang shkolle, qyteti,kombëtare madje dhe ndërkombëtare. Gjithashtu dhe shumë nxënës të tjerë u paraqiten denjësisht në olimpiadat e lëndëve të tjera si: fizikë, kimi, histori,gjuhë frënge,biologji etj. Ajo që vihet re së fundmi është frenkuentimi i rregullt i shkollës nga nxënësit. Numri i mungesave dhe largesave nga orët e mësimit është reduktuar shumë. Nxënësit kane shfaqur një shkallë qytetarie të lartë në mirmbajtjen e bazës materiale të shkollës dhe ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të shkollës. Gjatë vitit shkollor nxënës kanë zhvilluar aktivitete sportive të ndryshme si kampionate volejbolli dhe futbolli. Gjatë orëve të shërbimit komunitar ata janë angazhuar vullnetarisht ne pastrimin e oborrit të shkollës dhe mirmbajtjes së tij.

Sot në vitin shkollor 2018-2019 numri i nxënesve që parashikohet të nisin vitin e ri shkollor është rreth 250. Numri i klasave do të jetë: treklasa të dhjeta , 2 klasa të njëmbëdhjeta dhe 2 klasa të dymbedhjeta.

Shkolla ka një drejtor dhe një nëndrejtor dhe 15 mësues të profileve përkatës, gjithashtu shkolla ka dhe një sekretare. Ambjentet e shkollës janë bashkëkohore me banka dhe karrike të reja,me tre laboratore funksionale me të gjitha mjetet e duhura mësimore (laborator informatike,kimi-biologjie dhe fizike). Mësimi zhvillohet nga ora 8:00 deri në 13:15 për sistemin me shkëputje nga puna ndërsa për sistemin pa shkëputje nga puna mesimit zhvillohet tre herë në javë nga ora 15:00 deri në 19:00.

Niveli përgatitor i nxënësve është mesatar,ku nota mesatare si shkollë është mbi 7 (shtatë). Kalushmeria në Maturën Shtetërore ishte 98% , gjë e cila ishte për tu vleresuar si arritje për shkollën. Një vecanti për këtë vit shkollor që mbaroj ishte pjesmarrja e nxënësve në të gjitha olimpiadat që u zhvilluan në rang shkolle, qyteti,kombëtare madje dhe ndërkombëtare. Gjithashtu dhe shumë nxënës të tjerë u paraqiten denjësisht në olimpiadat e lëndëve të tjera si: fizikë, kimi, histori,gjuhë frënge,biologji etj. Ajo që vihet re së fundmi është frenkuentimi i rregullt i shkollës nga nxënësit. Numri i mungesave dhe largesave nga orët e mësimit është reduktuar shumë. Nxënësit kane shfaqur një shkallë qytetarie të lartë në mirmbajtjen e bazës materiale të shkollës dhe ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të shkollës. Gjatë vitit shkollor nxënës kanë zhvilluar aktivitete sportive të ndryshme si kampionate volejbolli dhe futbolli. Gjatë orëve të shërbimit komunitar ata janë angazhuar vullnetarisht ne pastrimin e oborrit të shkollës dhe mirmbajtjes së tij.

1965

viti i ndërtimit

16

mësuese

86

nxënës të diplomuar

2

nxënes ekselent

Te Rejat e Fundit

Aktivitetet

Nxenesit me te mire

Naim Frashëri

"Trupi shëndoshet me të punuar, mendja ndriçohet me të mësuar."

Naim Frashëri