Organizimi i krosit të vjeshtës dhe të pranverës sipas grafikut të hartuar nga mësuesit e edukimit fizik midis klasave.

Personi përgjegjës: V.Mile dhe B.Metohu