Komuniteti

Shkolla, vendi ku mësohet, punohet dhe arrihet.

Albjona Demushi

Angazhimi i sotëm për një të ardhme më të mirë nga nxënësit e shkollës "Dhosi Liperi". Shembulli i shoqërisë bashkëkohore ,ku rinia arrin të vlersojë vlerat e natyrës dhe përpiqet të japë më mirën e tyre për të krijuar një botë më të mirë dhe më të përkryer...

Image